Q.E.D.

SPECIAL THANKS

Chizu Matsunaga
Kaori Matsumoto
Hiroko Ooto
Susumu Wakisaka
Ai Kubozono
Kazuyuki Asayama
Toshihiko Tabe
Osamu Ronde
Takahisa Suematsu
Yumi Tsutsumi
Tetsuo Sumoto
Jun Hayashi
and more